zorgkaart (1)
Onze kliniek ontvangt een 9.7 uit 131 reviews op Zorgkaart Nederland
feedbackcompany
Onze kliniek ontvangt een 9.4 uit 1507 reviews op Feedback Company

Kwaliteitsbeleid

Het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van alle processen binnen de VandenBroecke Kliniek is een continu proces. De VandenBroecke Kliniek heeft voor al deze processen gedetailleerde protocollen ter waarborging.

Onze behandelkamers zijn uitgerust met de modernste apparatuur en voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Interne en externe audits vormen de basis voor de handhaving en waar mogelijk verbetering van onze kwaliteit op elk onderdeel van onze zorgverlening.

Iedere cliënt krijgt tijdens de eindcontrole én per e-mail een enquête ter beoordeling van de kliniek. Bekijk hier deze reviews op de website van de Feedback Company.

operatie bovenooglidcorrectie vandenbroecke kliniek

Medisch specialisten

Niet iedere arts die ooglidchirurgie uitvoert is plastisch chirurg. Bij de VandenBroecke Kliniek is dat wel altijd zo. Plastische chirurgie is een medische specialisatie van 6 jaar. Onze plastisch chirurgen zijn uiteraard BIG geregistreerd en hebben daarnaast allen jarenlange ervaring in ooglidchirurgie. De wet BIG stelt regels aan de beroepsuitoefening en heeft als doelstelling de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken en de patiënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren. Hiertoe zijn in de wet waarborgen opgenomen als titelbescherming, registratie, bevoegdheidsregeling, voorbehouden handelingen en tuchtrecht. U kunt in het BIG register zien of uw arts geregistreerd is, en welke titel hij/zij mag dragen.

Onze plastisch chirurgen zijn allen lid van de beroepsvereniging NVPC.

Te downloaden documenten:
Algemene voorwaarden

Lees verder:
Ooglidcorrectie informatie
Wordt een ooglidcorrectie vergoed door mijn zorgverzekering?

Dokter Duco legt uit: