Kwaliteitsbeleid

Onze artsen ontvangen een 9.4 uit 847 reviews

Kwaliteitsbeleid

Het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van alle processen binnen VandenBroecke Kliniek is een continu proces. VandenBroecke Kliniek heeft op alle gebieden een kwaliteitsstandaard geformuleerd.

Onze behandelkamers zijn van toonaangevende kwaliteit, uitgerust met moderne apparatuur en voldoen aan de hoogst benodigde normen. Interne en externe audits vormen de basis tot het handhaven en verbeteren van de kwaliteit op alle afdelingen. De processen voorlichting, behandeling en nazorg worden op deze wijze gemonitord.

Iedere cliënt krijgt tijdens de eindcontrole én per e-mail een enquête ter beoordeling van de kliniek. Bekijk hier de resultaten op de website van de onafhankelijke Feedback Company.

Medisch specialisten

Niet iedere arts is plastisch chirurg. Plastische chirurgie is een medische specialisatie van 6 jaar. Onze plastisch chirurgen zijn BIG geregistreerd. De wet BIG stelt regels aan de beroepsuitoefening en heeft als doelstelling de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken en de patiënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren. Hiertoe zijn in de wet waarborgen opgenomen als titelbescherming, registratie, bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen en tuchtrecht. U kunt het BIG register inzien of uw arts BIG geregistreerd is, en welke titel hij/zij mag dragen.

Onze plastisch chirurgen zijn allen lid van de beroepsvereniging NVPC.

De Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst (het recht op informatie over de behandeling) en Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (verplicht klinieken een formele regeling voor de behandeling van klachten te treffen) zijn er om de consument te beschermen. Onderstaande formulieren zijn daar onderdeel van.

Te downloaden documenten:
Algemene voorwaarden
Toestemmingsformulier (informed consent)
Klachtenreglement
Huisregels

 

agenda

Informatie

Het intakegesprek is altijd met uw behandelend plastisch chirurg en vrijblijvend!
U kunt online of telefonisch een afspraak inplannen.


Belangrijke informatie op de website
Ooglidcorrectie informatie
Wordt een ooglidcorrectie eventueel vergoed door mijn zorgverzekering?
Ooglidcorrectie in de buurt van Den Haag?
Wat kost een ooglidcorrectie?
Wat zijn de ervaringen van clienten met een ooglidcorrectie?