Op Zorgkaart Nederland ontvangt onze kliniek een 9.5 uit 156 reviews
Op Feedback Company ontvangt onze kliniek een 9.4 uit 1202 reviews

Corona COVID-19

UPDATE 01/07/2021:

 • U hoeft in de kliniek GEEN mondkapje meer te dragen. Als u dat zelf liever wil mag het uiteraard wel.
 • Bent u onlangs positief getest op het Covid-19 virus, dan bent u weer welkom als u ten minste 48 uur koortsvrij en minimaal 24 uur klachtenvrij bent.
 • Houd er rekening mee dat begeleiding niet is toegestaan. Voor uitzonderingen in specifieke gevallen vragen wij u vooraf contact met ons op te nemen.
 • Bij binnenkomst wordt gevraagd naar uw gezondheid. Alleen gezonde cliënten zonder verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, niezen, keelpijn en hoesten, benauwdheid, koorts en/of plotseling verlies van reuk en/of smaak kunnen worden geholpen.
 • U wordt bij binnenkomst verzocht uw handen te desinfecteren.
 • Wij houden ons waar mogelijk aan 1,5 meter afstand en gebruiken beschermingsmiddelen.
 • Er worden tijdelijk geen warme of koude dranken geschonken.
 • Wij verzoeken u met pin te betalen.
 • Wij geven geen hand maar onze mooiste glimlach.

Volledig Corona (Covid-19) protocol NVEPC/NVPC
Hieronder volgt de door het RIVM in samenwerking met de beroepsverenigingen NVEPC/NVPC opgestelde leidraad voor plastisch- en cosmetische klinieken:

 1. Gezonde cliënten kunnen worden geholpen. Het uitgangspunt hierbij is dat de cliënt geen klachten van hoesten, neusverkoudheid, keelpijn, verhoging/koortskoorts heeft. Daarnaast mogen er geen andere personen in de thuisomgeving met dergelijke klachten zijn. Voorafgaand de afspraak wordt iedere cliënt hiernaar gevraagd. Direct voor aanvang van de behandeling wordt nogmaals de risico-inventarisatie op deze klachten doorgenomen.
 2. Een cliënt zonder voornoemde klachten kan gezien worden in de kliniek, hangt eventueel zijn/haar jas zelf op de daarvoor bestemde plaats en gaat vervolgens handen wassen of desinfecteren volgens instructie.
 3. Alleen gezonde medisch specialisten en/of medewerkers (zonder klachten van hoesten, neusverkoudheid, keelpijn en/of koorts en zonder andere personen met vergelijkbare klachten in de thuisomgeving) werken in de kliniek en met de cliënten.
 4. De werkzaamheden in de kliniek (consulten, injecties, behandelingen en of lokale ingrepen) worden verricht door de medisch specialist geassisteerd door het medisch ondersteunend personeel. Medisch specialisten en ondersteunend medisch personeel behoren tot contactberoepen met kennis van infectiepreventie. Zij zijn opgeleid om infectiepreventiemaatregelen te begrijpen en na te leven.
 5. Iedere medisch specialist en medewerker werkt zoveel mogelijk buiten de 1,5-meterzone en behoudt social distance.
 6. Behandelaren dragen handschoenen, mondkapje en waar nodig een beschermingsbril tijdens elke behandeling.
 7. Er zijn maximaal 3 personen tegelijkertijd aanwezig in de behandelruimtes. Hierbij wordt een afstand aangehouden van > 1,5 meter.
 8. In de wachtkamer wordt een onderlinge afstand van > 1,5 meter gehouden. Dit betekent praktisch dat cliënten precies op het afgesproken tijdstip en uitsluitend alleen naar binnen mogen komen (dus zonder begeleidende partner/vriend(in), kinderen en indien te vroeg, buiten of in de auto moeten wachten. Iedereen dient zich in de kliniek aan het principe van social distancing te houden.
 9. De medisch specialisten en medisch medewerkers dragen specifieke beroepskleding, die aan het einde van de dag in daarvoor speciaal bestemde wasmanden gaat om vervolgens gereinigd te worden.
 10. Voor en na het contact met elke cliënt wordt handhygiëne toegepast, door gebruik van handalcohol of door het wassen van de handen met zeep.
 11. Na het contact met elke cliënt worden tastvlakken gedesinfecteerd met een desinfectiedoekje of alcohol 70%.
 12. De kliniek communiceert bovenstaande regels en werkwijze duidelijk naar de cliënt en alle medewerkers, zowel schriftelijk als mondeling.

Lees verder
Voor-en-na foto’s
Vergoeding ooglidcorrectie
Ervaringen met onze kliniek
Ooglidcorrectie kosten